Jump to content (skip navigation)
 
 

Ciekawostki

Życie muzyką i z muzyką

Szkoły Muzyczne YAMAHA dysponują wszystkimi potrzebnymi programami i dobrze wykształconymi nauczycielami, aby umuzykalniać dzieci od 4 miesiąca życia. Bezszwowo” połączone programy, przeznaczone odpowiednio do wieku dzieci, a także metody i sposoby nauczania, umożliwiają każdorazowo optymalne wykorzystanie otwartego rozwojowego okna czasowego”. Młodzież i dorośli mogą na najprzeróżniejszych instrumentach urzeczywistniać swoje muzyczne marzenia we wszystkich muzycznych stylach od baroku do rocka”. Od dziesięcioleci jesteśmy wyspecjalizowani w indywidualnym i grupowym nauczaniu przez zabawę.

Słuchanie muzyki…

… jest dla 90 – 95% młodzieży w naszym kraju najpopularniejszą formą spędzania wolnego czasu – potwierdzają to wszystkie badania. Muzyka, a w szczególności rytmika, jest prawdziwym „światowym językiem”, który jest rozumiany przez większość ludzi w takim samym stopniu. To jest właśnie ta istotna różnica pomiędzy muzyką, a innymi stosowanymi środkami komunikacji. Słowo, pismo, obraz, mowa ciała są różne w różnych krajach i różnie są też interpretowane. Ich poprawne zrozumienie wymaga specjalnego wykształcenia i intensywnych treningów. Muzyka zaś działa bezpośrednio na duszę i wpływa na uczucia oraz sposoby zachowania.

Muzykowanie…

… jednego człowieka lub wielu ludzi wytwarza fale dźwiękowe, zróżnicowane wysokościowo dźwięki, brzmienia i rytmy, które nas poruszają, wzruszają i pobudzają. Tych oddziaływań nie możemy uniknąć, ponieważ jako ludzie posiadamy wprawdzie powieki na oczach, które możemy w razie potrzeby zamknąć, ale nie mamy „klapek na uszach”. Wszystko co słyszymy zawsze musimy przyjąć. Nie zapominajmy: MUZYKOWANIE SPRAWIA RADOŚĆ. Przeżycie tego, jak moja gra przemawia do innych, wysiłek, aby móc zagrać i przeżyć dany utwór muzyczny, przynoszą głębokie zaspokojenie
i poczucie własnej wartości: „Umiem coś – jestem kimś”.

Muzyka i muzykowanie wspierają społeczne zachowanie.

Dzieci i młodzież zajmujący się muzyką wykazują wyraźnie bardziej harmonijne społeczne zachowanie niż ci, którzy nie muzykują. Związek pomiędzy muzyką klasyczną a zmniejszaniem agresji jest dowiedziony. W Newcastle stwierdzono drastyczny spadek wandalizmu w publicznych środkach transportu od kiedy na dworcach grana jest muzyka klasyczna. Roczny bilans strat został pomniejszony o ponad 700 000 €.

Muzyka i muzykowanie wspierają rozwój inteligencji.

W Berlinie, w trwającym przez sześć lat studium nad szkołami podstawowymi okazało się, że u uczniów po 4 latach szkoły i regularnej grze na instrumencie doszło do wyraźnego wzrostu współczynnika IQ. Również dzieci zaniedbane społecznie i słabiej wspierane w rozwoju duchowym czerpały korzyści z rozszerzonego wychowania muzycznego.

Muzyka i muzykowanie wspierają wydajność mózgu.

Nowe badania nad mózgiem dostarczają nam neurobiologicznych i neurofizjologicznych odkryć. Słuchanie muzyki i jej tworzenie wspiera połączenie między obiema półkulami oraz ich aktywność. Każdy fragment muzyczny składa się
z melodii i rytmu. Wiemy dzisiaj, że przetwarzanie melodii odbywa się w większości w prawej półkuli mózgowej, zaś przetwarzanie rytmu w większości w lewej. Przy muzykowaniu, są więc aktywowane w równym stopniu obie półkule, co prowadzi do optymalnej równowagi pomiędzy nimi. Wyniki badań przeprowadzonych wśród muzyków potwierdzają, że dysponują oni lepszymi połączeniami pomiędzy obiema półkulami i jest to skutkiem długoletniej muzycznej aktywności.

Muzyka i muzykowanie wspierają całościowy rozwój, jak żadne inne działania.

Gra na instrumencie jest jedną z najbardziej kompleksowych ludzkich czynności. Już przy najprostszych fragmentach są absorbowane zdolności intelektu (pojmowanie), ogólnej i precyzyjnej motoryki (chwytanie), emocji (wzruszanie)
i zmysłów. Koordynacja rąk i palców na strunach lub klawiszach wymaga wyraźnej, precyzyjnej motoryki i wyobraźni przestrzennej. Granie z nut wymaga szybkiego i jednoczesnego przerabiania informacji w ekstremalnej ilości i zawartości (nuty, tempo, natężenie dźwięku, konfiguracja muzyczna itd.) Abstrakcyjne i kompleksowe myślenie są aktywizowane również przy słuchaniu granego właśnie utworu. Przy żadnej innej czynności – jak przy muzykowaniu – dziecko nie musi podejmować jednocześnie aż tylu decyzji i realizować ich stale przez dłuższy czas.

Muzyka i muzykowanie wyraźnie zapobiega słabej koncentracji dzieci.

Niektórzy badacze muzyki twierdzą, że muzykowanie pobudza i rozwija również zdolność zarządzania i wspomaga szczególnie mile widziane przez gospodarkę i przedsiębiorstwa umiejętności dostosowania się do sytuacji, które wyrażają się w graniu zespołowym, emocjonalnej stabilizacji, sumienności w graniu i kreatywności przy interpretacji jakiegoś dzieła muzycznego.
Obserwacje: pomiędzy menadżerami i muzykami jest zadziwiająco dużo paraleli. Wielu top menadżerów gra na instrumencie muzycznym.

Muzykowanie jest królewską drogą…

… takiego wychowania, które ma na celu rozlegle wykształconą osobowość. Wychowanie muzyczne daje dzieciom przede wszystkim szansę radosnego przeżywania muzyki wszystkimi zmysłami i przy pomocy możliwości samo realizowania się
w śpiewie, tańcu, grze na instrumencie, w improwizacji (także grupowej), w wymyślaniu historii dźwiekowych, inscenizacji, medytacji, w grach interakcyjnych i komunikacyjnych. Zgłębia także wiele innych dziedzin nauki, czym wspomaga rozwój ich muzycznych talentów i zdolności.

 
Początek strony